weballey logo
 
left forms - tags backnext right
homesearchsite mape-mail
intro
text
textarea
buttons
image
form
e-mail form
checkbox
radio
select
password
hidden
layout
cgi
< tags >
slot
 
<FORM>...</FORM>
Begin en einde van een html formulier.
ACTION="..."
Geeft aan waar de gegevens naartoe gezonden worden. Kan een e-mail url zijn, een cgi programma of een javascript.
METHOD="..." (GET of POST)
Verzendt de gegevens als url (standaard, GET), of verzend ze apart (POST).
<INPUT>
Formulierveld, dat gegevens kan bevatten.
TYPE="..."
Geeft het type veld aan, kan elk van de volgende zijn.
Holds the type of field, can be any of the following.
- text: tekstveld (standaard)
- submit: knop, verzend het formulier
- reset: knop, herstelt de oorspronkelijke waarden
- hidden: onzichtbaar veld
- password: zelfde als tekst, laat alleen asterisks zien
- button: gewone knop, werkt alleen met javascript
- checkbox: aanvinkvakje , gebruikt voor ja/nee vragen
- radio: knop voor het kezen uit meerdere opties, een set moet dezelfde NAME hebben
- image: knop met een plaatje, werkt als submit knop
NAME="..."
Bevat de naam van de variabele die het veld produceert
VALUE="..."
Bevat de (standaard) waarde van een invoerveld
SIZE="..."
Bepaalt de afmeting van een text of password veld
MAXLENGTH="..."
Bepaalt het aantal tekens wat maximaal ingevuld kan worden in een text of password veld
SRC="..."
Bevat de url van het plaatje in een IMAGE knop
CHECKED
Vinkt een radio or checkbox veld aan
<SELECT>...</SELECT>
Begin en einde van een uitvallijst
NAME="..."
Bevat de naam van de variabele die het veld produceert
<OPTION>...</OPTION>
Bevat een optie in een SELECT lijst, eindtag niet verplicht
VALUE="..."
Bevat de waarde van een optie, alleen nodig, als deze verschilt van de tekst in de OPTION tags
SELECTED
Selecteert de standaard optie, indien niet gebruikt wordt de eerste optie geselecteerd.
<TEXTAREA>...</TEXTAREA>
Maakt een invoerveld voor meerdere regels tekst, zet standaard tekst wordt tussen de tags
NAME="..."
Bevat de naam van de variabele die het veld produceert
COLS="..."
Bepaalt de breedte van het vak
ROWS="..."
Bepaalt de hoogte van het vak (aantal regels)
<PRE>...</PRE>
Voorgeformatteerde tekst, geeft de tekst precies precies zo weer, als in de html code staat, geen extra layout tags nodig.
bottom  
left Copyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right