weballey logo
 
left Frames - tags backnext right
homesearchsite mape-mail
intro
targets
nesten
esthetica
noframes
nadelen
samenvatting
< tags >
slot
 
<FRAMESET>...</FRAMESET>
Opent en sluit een stel frames. Vervangt de BODY van een gewone pagina.
FRAMEBORDER="..."
FRAMESCPACING="..."
BORDER="..."
Drie attributes die er tezamen voor zorgen dat de borders verdwijnen in alle browsers. Dienen in dat geval allemaal nul te zijn.
ROWS="..."
Bepaalt het aantal en de grootte van de frames in horizontale richting. Het formaat wordt aangeduid in (een serie) nummers (pixels), percentages, of asterisks. De laatste neemt alle resterende ruimte in.
COLS="..."
Zelfde als ROWS, alleen verticaal.

<FRAME>
Definieëert frames in de frameset. Staan altijd tussen de FRAMESET tags.
SRC="..."
Bepaalt de webpagina die in het frame geladen wordt. Moet een geldige URL bevatten.
NAME="..."
Bepaalt de naam van het frame, zodat het aangestuurd kan worden met de TARGET attribute in een link
NORESIZE
Zorgt ervoor dat het frame niet van grootte veranderd kan worden.
MARGINHEIGHT="..."
Bepaalt de afstand tussen paginainhoud en de rand van het frame in verticale richting. Op nul instellen om de inhoud van naast elkaar liggende frames op elkaar te laten aansluiten.
MARGINWIDTH="..."
Hetzelfde, maar nu horizontaal.

<NOFRAMES>...</NOFRAMES>
Bevat een alternatieve pagina voor browsers die geen frames kennen. Staan altijd tussen de FRAMESET tags.

TARGET="..."
Attribuut van een hyperlink in een geFRAMEde pagina. Maakt het mogelijk een gelinkte pagina in een ander frame te laten zien, gedefiniëerd met een NAME. Er zijn enkele gereserveerde namen, herkenbaar aan het streepje.
<A HREF="pagina.html" TARGET="naam">pagina</A>.
_blank opent een nieuw browser venster
_self opent in hetzelfde frame
_parent opent in de pagina of frameset erboven
_top opent in het volledige browservenster
goto top  
leftCopyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right