weballey logo
 
left Frames - targets backnext right
homesearchsite mape-mail
intro
< targets >
nesten
esthetica
noframes
nadelen
samenvatting
tags
slot
      Binnen frames gedragen links zich net als in een gewoon browser venster. Klik een link aan en de gelinkte pagina verschijnt in hetzelfde venster. Een sterke eigenschap van frames is echter, dat je op een link in het ene venster kunt klikken. Vervolgens opent er een nieuwe pagina in een ander frame. De pagina met de link blijft gewoon staan. Een goede toepassing hiervan is het maken van een navigatie frame met links, en een hoofdvesnter waarin de gelinkte pagina's getoond worden.

Show me! <FRAMESET COLS="150,*">
<FRAME SRC="navigation.html">
<FRAME NAME="hoofdframe" SRC="mainpage.html">
</FRAMESET>

    De COLS attribute is ingesteld op "150,*". Dit geeft een frame van 150 pixels breed aan de linkerkant. De rest van de beschikbare ruimte wordt gebruikt voor het andere frame. Het is een goede gewoonte altijd een asterisk voor dit venster te gebruiken. Dit aangezien er anders een grijs vlak overblijft als het browservenster breder is dan het totaal van de kolommen.

Namen en targets
    Belangrijker is hier de NAME attribute van de FRAME tag. Om een link een ander venster te alten aansturen, moeten de frames benoemd worden. Anders weet de browser niet wat hij waar moet laten zien. De naam zal gebruikt worden voor de links in het navigatie frame. Geef je frames een duidelijke naam, die geen verwarring kan veroorzaken.

<A HREF="pagina.html" TARGET="hoofdframe">pagina</A>

    Dit is een typische link zoals deze gebruikt wordt in frames. Het is een gewone hypertext link, op de TARGET attribute na. Deze geeft aan waar de gelinkte pagina getoond wordt. Wees precies in de spelling van NAME en TARGET. Als een doelvenster niet bestaat, wordt er gewoon een nieuw browservenster geopend. Als er geen TARGET wordt opgegeven, verschijnt de gelinkte pagina in het verkeerde frame.
    Om verder te gaan met de opzet van hierboven, dienen alle links in het navigatie frame dit target te bevatten. Het kan voorkomen, dat je met links in het hoofd frame het navigatie gedeelte wilt wijzigen. Gebruik in dat geval ook een NAME voor het menugedeelte. Je kunt ook linken naar de startpagina, die de frameset bevat. Zorg ervoor dat deze frameset niet in het frame zelf laadt, zodat het menu twee keer in je browser komt te staan. Dit doe je door een speciale TARGET, genaamd "_top".

Gereserveerde targets
    Er zijn enkele namen die gebruikt worden voor speciale functies. Je kunt ze makkelijk herkennen aan het streepje (underscore) voor de naam. Gebruik ze niet om een genaamd frame aan te sturen. Gebruik deze namen ook niet voor je frames. Je kunt dan wel eens iets heel anders te zien krijgen dan je verwacht.

  • _blank opent een nieuw browser venster
  • _self opent in hetzelfde frame
  • _parent opent in de pagina of frameset erboven
  • _top opent in het volledige browservenster
Base target
    Vaak zul je maar een target gebruiken voor alle links in het menu. In dat geval kun je een BASE tag opnemen in de HEAD sectie van je pagina. Dit target wordt dan gebruikt voor alle links in het document. Dit bespaart je tikwerk, en voorkomt mogelijke tikfouten.

<BASE TARGET="hoofdframe">

goto top  
leftCopyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right