weballey logo
 
left HTML - samenvatting backnext right
hometoolssite mape-mail
inleiding
software
tags
basis
tekst
layout
plaatjes
achtergrond
tekstkleur
hyperlinks
< samenvatting >
publiceren
promotie
slot
     Hieronder zie je een overzicht van alle in deze cursus behandelde HTML tags. Je kunt deze pagina afdrukken als referentie bij het maken van je webpagina. Of bewaren op je harde schijf, alleen krijg je dan later geen plaatjes te zien.
<HTML>...</HTML>
Deze tags staan aan het begin en het einde van ieder bestand. Ze geven aan dat het een html bestand is, met andere woorden: een webpagina. Deze gebruik je maar één keer per pagina.

<HEAD>...</HEAD>
Je geeft hier de kop van je webpagina aan, de header. Deze staat altijd direct na de <HTML> tag. Je geeft hierin onder meer de titel van je document aan. Ook deze gebruik je maar één keer op een pagina. Gebruik hierin verder geen andere tags.

<TITLE>...</TITLE>
Deze tags staan binnen de <HEAD> tags. Hiertussen zet je de titel van je webpagina. Deze verschijnt later in de titelbalk van je browser. Geef elke pagina een duidelijke titel. Ook deze gebruik je maar één keer. Hierbinnen ook weer geen andere tags zetten.

<BODY>...</BODY>
Hiertussen komt de eigenlijke inhoud (het lichaam) van je webpagina te staan. De <BODY> tag staat direct na de </HEAD> tag; de </BODY> tag als laatste voor de </HTML> tag. Het wordt eentonig: maar een keer per pagina gebruiken. De BODY tag heeft een aantal attributes waarmee je tekstkleuren en achtergrond kunt wijzigen.
BGCOLOR="..."
achtergrondkleur (standaard grijs)
BACKGROUND="..."
achtergrondplaatje, bestandsnaam invullen
TEXT="..."
tekstkleur (zwart)
LINK="..."
kleur links (blauw)
VLINK="..."
kleur bezochte links (paars)
ALINK="..."
kleur actieve links (rood)

<B>...</B>
Bold, vette tekst

<I>...</I>
Italic, cursieve tekst. Niet gebruiken bij normale tekstgrootte: kan er erg lelijk uitzien.

<U>...</U>
Underlined, onderstreepte tekst. Kan verwarring wekken met links.

<Hn>...</Hn>
Header, kopje of titel. Kan in zes groottes, de "n" staat voor 1 t/m 6, van groot naar klein. Niet teveel gebruiken, het wordt snel te druk.

<BR>
Line break: breekt een regel af en laat de tekst op een nieuwe regel verdergaan.

<P>
Paragraph: alinea, breekt een stuk tekst af, slaat een regel over en begint een nieuwe alinea op een nieuwe regel.

<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE>
Blockqoute: Geeft de omsloten tekst aan alle kanten wat ruimte. Boven en onder een lege regel, links en rechts een marge. Je kunt deze tag meerdere keren gebruiken als je bredere marges wilt maken.

<UL>...</UL>
UL: Bijna hetzelfde als Blockquote, de tekst springt hiermee echter alleen aan de linkerkant in. Ook deze tag kun je meerdere malen gebruiken, als je de tekst verder in wilt laten springen.

<IMG>
Image: plaatje, laat een plaatje op de pagina zien. Gebruik alleen bestanden van het type GIF of JPG, niet groter dan 25 kB. Deze tag heeft diverse attributen waarvan alleen de bestandsnaam (SRC) verplicht is.
SRC="..."
Source, geeft de bestandsnaam van het plaatje aan. Geef ook de volledige padnaam op als het bestand in een andere directory staat. Het plaatje mag ook op een willekeurige andere server staan.
BORDER="n"
Border: rand rond het plaatje. Een getal "n" geeft de dikte aan. Is dit getal 0, dan valt het randje weg.
WIDTH="n"
breedte van het plaatje in beeldpunten (pixels), laat de pagina sneller opbouwen.
HEIGHT="n"
Hoogte van het plaatje in beeldpunten (pixels), laat de pagina sneller opbouwen.
ALT="..."
Alternatieve tekst, tekst die je ziet als het plaatje niet geladen wordt.

<A>...</A>
Anchor: (hypertext) link, de belangrijkste tag, omdat je hiermee kunt linken naar andere webpagina's. Deze tekst tussen deze tags wordt onderstreept weergegeven. Dit om duidelijk aan te geven dat het een link is. Deze tag heeft een verplicht attribute, wat het adres van de link aangeeft. Je kunt in plaats van tekst ook een plaatje gebruiken, dit werkt dan als een soort knop. Je kunt in deze tag ook een email-adres plaatsen.
HREF="..."
Hypertext reference, adres van de webpagina waar je naartoe linkt. Geef de volledige URL aan als je naar een andere server linkt. Dus inclusief het voorvoegsel "http://". Anders zoekt de browser op je eigen webserver, en dan krijg je dus een foutmelding. Ook te gebruiken voor email adressen; en in combinatie met de IMG tag.
goto top  
leftCopyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right