weballey logo
 
left HTML - tekst backnext right
hometoolssite mape-mail
inleiding
software
tags
basis
< tekst >
layout
plaatjes
achtergrond
tekstkleur
hyperlinks
samenvatting
publiceren
promotie
slot
      Op bijna alle webpagina's zie je wel wat tekst. Soms alleen maar tekst, en een enkele keer alleen maar grafische elementen. Tekst is het eenvoudigste element op een webpagina. De tekst die je op je pagina wilt laten zien, zet je gewoon tussen de <BODY> tags. Je kunt alles wat hierna volgt gewoon aan je basispagina toevoegen.
    Je zou je pagina kunnen volzetten met gewone tekst. Maar soms wil je een bepaald stuk tekst wat duidelijker laten uitkomen. Of gewoon een kopje boven een stuk tekst aangeven. Je kunt tekst op allerlei manieren veranderen. Groter, kleiner, vet, cursief, gekleurd, bijna alles is mogelijk. Je maakt tekst vet met de B tag ( bold, Engels voor vet schrift).
<B>een</B> stukje tekst

een stukje tekst

Je maakt tekst cursief met de I tag (italic, Engels voor cursief). Gebruik deze het liefst alleen bij grotere tekst. Bij een normale tekstgrootte ziet cursief er meestal niet uit, of je moet al een heel bijzonder beeldscherm hebben.
<B>een</B> <I>stukje</I> tekst

een stukje tekst

Je onderstreept tekst met de U tag (underline). Onderstrepen kan verwarring wekken met links. Denk dus goed na voor je deze gebruikt.
<B>een</B> <I>stukje</I> <U>tekst</U>

een stukje tekst

Je kunt deze effecten ook eenvoudig combineren.
<B><I><U>een stukje tekst</U></I></B>

een stukje tekst

    Titels of kopjes kun je maken met de header tags. Hier zijn er zes van, in de vorm van een H gevolgd door een getal. Het getal geeft de grootte aan: H1 is het grootste, H6 het kleinste. Header tags beginnen automatisch op een nieuwe regel en ook erna begint een nieuwe regel. LET OP: de header tags hebben niets te maken met de <HEAD> tags.
<H1>Koeienletters</H1>
<H2>Groot</H2>
<H3>Normaal</H3>
<H4>Klein</H4>
<H5>Kleiner</H5>
<H6>Piepklein</H6>

H1 Koeienletters

H2 Groot

H3 Normaal

H4 Klein

H5 Kleiner
H6 Piepklein
    Van deze headers worden veelal alleen H1 tot H3 gebruikt, de overige hebben niet zoveel zin. Headers zijn ideaal om een wat langere tekst op te delen in hapklare brokken. Ook kunnen ze helpen bij het vlug doorzoeken van de tekst, naar een bepaalde passage of onderwerp. Wees echter niet al te royaal met deze headers, het wordt al gauw wat schreeuwerig. Je kunt ook een simpel kopje maken door gewoon tekst vet te maken met de <B> tag.
goto top  
leftCopyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right