weballey logo
 
left Webdesign - layout backnext right
hometoolssite mape-mail
ALGEMEEN

WERKWIJZE

BANDBREEDTE

LAYOUT

eenheid
< scherm-layout >
HTML tables
style sheets
frames
navigatie
linken is link

GRAPHICS

      Een vel papier wordt meestal verticaal gehouden. Een beeldscherm heeft echter vaak een grotere breedte dan hoogte. De layout van een webpagina wordt hier op aangepast. De belangrijkste informatie moet in zijn geheel op het scherm verschijnen. Als de pagina langer is dan het beeldscherm, moet dat ook zonder meer duidelijk zijn.
    Sommige ontwerpers pleiten er voor, een pagina niet groter dan een standaard beeldscherm te maken. Onderzoek leert namelijk dat een kijker eerder geneigd is een link aan te klikken. Eerder dan dat hij gaat scrollen om de rest van de pagina te zien.

page
monitor
Papier: verticaal Beeldscherm: horizontaal

    Wanneer een pagina hoofdzakelijk tekst bevat, moet de regellengte zo tussen de 10 en de 12 woorden liggen. Daarbuiten leest het niet prettig. Bij langere regels is het lastig om van het eind van de ene naar het begin van de volgende te gaan. De ogen komen dan vaak op dezelfde regel uit, dezelfde regel wordt dan nogmaals gelezen. Of men komt een regel lager terecht, waardoor men een stuk mist.
    Bij kortere regels wordt een zin over teveel regels uitgespreid. De woorden verliezen hun verband. Schrijf maar eens een zin op, met de woorden onder elkaar en laat deze aan een ander lezen. Hij zal de zin op zijn minst nog een keer moeten lezen om te begrijpen wat er staat.
    Men heeft weinig controle heeft over de grootte van de letters op het beeldscherm. Standaard stellen de meeste browsers een 12 punts courier lettertype in. Maar men is volledig vrij om dit naar eigen believen aan te passen. Ik vind bijvoorbeeld een 11 punts helvetica letter veel prettiger te leesbaar.
    Bij een hoog oplossend vermogen moet de lettergrootte vaak op 14 punts of meer worden ingesteld. Anders worden ze te klein om te lezen. Er moet rekening gehouden worden met het kleinste reguliere beeldscherm. We moeten wel aannemen dat men de instellingen van de browser niet wijzigt.
    Om een tekst leesbaar te houden, mag deze op een VGA scherm van 640x480 beeldpunten niet breder zijn dan 400 pixels. Er blijven dus nog 240 over. Een gedeelte daarvan wordt in beslag genomen door het venster en de scroll-balk van de browser. Het is prettig om aan beide zijden van een tekst enige marge te hebben. Dan blijft er nog een strook 150 a 200 punten over.
    Deze ruimte is op diverse manieren in te vullen. Hierbij kan gedacht worden aan illustraties, titels, 'outlines', links, menu's, Logo's etc. De laatste tijd ziet men meer en meer dat deze ruimte aan de linkerkant van het scherm wordt geplaatst. Bovenaan een logo, daaronder een menu, met links naar andere relevante pagina's op dezelfde site. Hierdoor wordt het navigeren over de site gemakkelijk. De 'overgebleven' ruimte wordt zo op een efficiente manier gebruikt.

goto top  
leftCopyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right