weballey logo
 
left Webdesign - schrijven backnext right
hometoolssite mape-mail
ALGEMEEN

WERKWIJZE

werk doelgericht
html
inhoud voor alles
bezoeker
< tekstschrijven >
special effects

BANDBREEDTE

LAYOUT

GRAPHICS

      De tekst op je site is het belangrijkste communicatiemiddel. Op een site als deze zeker. Mensen zijn visueel ingestelde wezens. Platter gezegd: ze hangen liever voor de televisie dan dat ze een boek gaan lezen. Dit betekent dat ze niet gewend zijn om te lezen. Toch is tekst op een webpagina de belangrijkste methode om informatie over te brengen.
    Video is namelijk vrijwel onmogelijk bij de huidige stand van de techniek. Meer dan een of twee (kleine) beeldjes per seconde krijg je niet over een modem. Spraak lukt nog wel, zij het in beperkte mate. Een goede verbinding, een geluidskaart en speciale software zijn dan minimale vereisten. Iets wat lang niet iedereen heeft, en dan nog het blijft behelpen. Je zult het dus vooralsnog moeten hebben van tekst. Ondersteund door plaatjes, dat wel, het oog wil ook wat.
    Een heikel punt. Ben je niet meer gewend om te lezen, je schrijft vaak nog veel minder. Wie schrijft er nu nog een brief. Je pakt veel makkelijker de telefoon. Veel sneller en persoonlijker, nietwaar. Maar zoals gezegd, je ontkomt er niet aan. Je zult moeten schrijven. Enige tips lijken me wel op hun plaats.
    Doe een brainstorm. Schrijf alles op wat je te binnenschiet over het onderwerp waarover je wilt gaan schrijven. Liefst in korte zinnen of telegramstijl. De volgorde maakt niet uit; let niet op taalfouten. Het zal je verbazen hoeveel je vaak al over dat onderwerp weet. Heb je alles opgeschreven, probeer dan deze dingen te groeperen. Zet alles wat bijelkaar hoort per groep telkens op een nieuw vel onder elkaar. Kijk of je meteen een logische volgorde in die punten kunt aanbrengen.
    Als je het goed gedaan hebt, kun je nu je hele verhaal als aan een kapstok ophangen. Met enig geluk kun je over elk punt een of enkele alinea's schrijven. Met deze methode kun je veel sneller en gestructureerder werken, dan dat je zomaar begint te schrijven. Je verhaal krijgt een logische opbouw, je werkt ergens naartoe. Je verliest je minder snel in bijzaken, die achteraf bezien maar beter geschrapt kunnen worden.
    Schrijf kort en bondig. Mensen zijn niet gewend om te lezen. Lange verhalen zullen dus snel vervelen. Als je het tot hier toe volgehouden hebt, ben je trouwens al een aardige lezer. Je moet proberen te boeien, nieuwsgierigheid te wekken voor de volgende zin, de volgende alinea, de volgende pagina. De lezer moet het gevoel krijgen dat hij iets mist, wanneer hij niet verder leest.
    Onervaren schrijvers maken vaak veel te lange zinnen. De gemiddelde lezer kan een zin langer dan 13 woorden niet in een keer begrijpen. Niet zonder deze nog een keer te lezen. Knip dus langere zinnen in kleinere stukken. Maar maak ze ook weer niet al te kort, dat geeft een irritant staccato-effect.
    Bouw je tekst op in alinea's. Dus een centrale zin, de rest verduidelijkend. Goed geschreven teksten kun je vaak heel snel lezen door de centrale zin in de alinea te zoeken. Meestal is dit de eerste, de tweede of de laatste zin in een alinea. Maak ze niet te lang, vijf tot tien regels is een aardige richtlijn.
    Bouw je verhaal op in een bepaalde lijn. Een redenering die leidt tot een conclusie, of een onderbouwing van wat je aan het begin van je verhaal beweert. Ik bemerk bij mezelf de neiging belangrijke zaken vaker te noemen; steeds hetzelfde te zeggen. Dit kan bijzonder storend werken en je redenering teniet doen.
    Laat je tekst door een ander lezen. Vraag hem vervolgens na te vertellen wat hij gelezen heeft. Je kunt zo nagaan of hij begrepen heeft wat je probeerde te zeggen. Dat kan iets anders dan wat je bedoelde, of heeft hij het gewoon helemaal niet begrepen. Verander dan je tekst totdat het wel in een keer duidelijk is.
    Laat je tekst eens een paar dagen liggen en lees hem dan eens door. Je kunt je blind gaan staren op een tekst waar je lang mee bezig bent geweest. Je ziet je eigen fouten dan niet meer. Na een paar dagen is de tekst wel wat weggezakt. Je kunt hem dan lezen alsof hij door iemand anders geschreven is.
    Schrijf steeds in dezelfde vorm. Je kunt vanuit de ik-vorm schrijven, men, je, of onpersoonlijk. Je kunt in de tegenwoordige tijd schrijven of in de verleden tijd. Kies een van deze vormen en hou steeds dezelfde aan. Wisselingen kunnen verwarrend werken en verraden onervarenheid. Ik heb op deze site gekozen voor de je-vorm, in de tegenwoordige tijd. Dit is volgens mij voor deze site de beste vorm. Direct en persoonlijk, alsof ik tegen je praat.
    Let op spelling en grammatica. Het minste wat je kunt doen is de spelling met je tekstverwerker controleren. Pak bij lastige woorden het woordenboek. Wanneer je niet de moeite neemt om goed Nederlands te schrijven, zullen mensen je minder serieus nemen. Als je geen zorg besteedt aan je taalgebruik, hoeveel zorg besteed je dan aan de inhoud van je verhaal?
    Schrijven is niet makkelijk. Schrijven is schrappen, wordt er wel eens gezegd. Neem de tijd om te schrijven. Schrijf en herschrijf tot je er tevreden over bent. Niet te lang of te kort, maar precies lang genoeg. Kort genoeg om niet te vervelen. Lang genoeg om over te brengen wat je wilt zeggen.
goto top  
leftCopyright © Gerben Hoekstra - Alle rechten voorbehouden backnext right